FB

sisekujundus

Veedame  suurema osa oma elust siseruumides, mille mahu ja piirid määravad ehitise struktuur ja konstruktsioon. Siseruumid loovad tausta meie tegemistele nendes ja mõtestavad hoonete arhitektuurse tähenduse. Professionaalne lähenemine tõstab siseruumide funktsionaalsust, esteetikat ja kvaliteeti ning tagab neis viibivate inimeste turvalisuse ja heaolu.